13 10 / 2014

kpoptimeout:

BOYFRIEND returns with "Witch" MV!

Following their Peter Pan concept in “Obsession”, the boys are now playing with the idea of The Little Red Riding Hood, except here they are wolves being hunted down by Red who befriends them but is actually a witch & werewolf hunter

O.o O_O o.O

Well that form of betrayal makes the girl a “witch” all right

13 10 / 2014

bts-trans:

둘만 풋풋한 연습끝~

The two of us finished a fresh practice~

Trans cr; Mary @ bts-trans
© TAKE OUT WITH FULL CREDITS

21 9 / 2014

Hi, Spring | do not edit

(Source: bunnyjungkook)

21 9 / 2014

Hi, Spring | do not edit

H, welcome back to tumblr. :”>

(Source: bunnyjungkook)

29 7 / 2014

Additional experience na lang siguro yung first time na pagsakay ko sa public bus XD #SONAngBAYAN 

29 7 / 2014

"Inaanyayahan ang lahat ng aking mga klase na makiisa sa SONA (State of the Nation Address) Ng Bayan, ang counterpart ng SONA ni Aquino, bukas, sa Commonwealth Avenue. Magkakaroon ng mga tagapagsalita at pangkuluturang pagtatanghal upang ipakita ang tunay na kalagayan ng mamamayang Pilipino. Tinatayang 10,000 hanggang 20,000 ang dadalong mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan at estudyante, maralitang lungsod, pambansang minorya at iba pa para sa gawain na ito.

Maaaring basahin ang sinulat na ito ni Arnold Padilla, isang manunulat at mananaliksik, ukol sa “SONA 2014: A shaken regime ” upang mapayaman ang kaalaman sa pangangailangan na isagawa ang SONA ng Bayan.

Magkakaroon ng incentive, gaya ng sa iba pang mga optional na imbitasyon ko para sa iba’t-ibang aktibidad, ang pupunta dito sa darating na midterm na pagsusulit. Kung pupunta, maaaring makipag-coordinate na lang naman sa akin para sa iba pang mga detalye. At para sa mga nagtatanong, nandoon ako bilang bahagi ng programa (kaya nasa may entablado ako kung hahanapin niyo ako).

Kailangan ng larawan na selfie sa SONA ng Bayan bilang patunay sa mga pumunta na magagamit para makuha ang incentive.

Siguraduhing komportable’t magaan ang kasuotan para sa mga pupunta bukas.” - Sir Cleve Arguelles, Professor namin sa Philippine History (History 101) ( http://clevearguelles.wordpress.com/2014/07/27/sona-ng-bayan-2014/ )

Incentive- dahilan ng pagsama ko sa SONA ng Bayan. Ngutin kalaunan ay ang pagsama ko dito ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw bilang mamamayang Pilipino.

Read More

11 7 / 2014

During pre-colonial period…   #WAS #Preach XD

During pre-colonial period… #WAS #Preach XD

10 7 / 2014

"My bed likes me so much that it won’t let me go in the morning." Huehuehue. Good Morning :))

"My bed likes me so much that it won’t let me go in the morning." Huehuehue. Good Morning :))

28 6 / 2014

Now watching Miracle in Cell No.7 ;))

Now watching Miracle in Cell No.7 ;))

27 6 / 2014

"There’s someone inside me who isn’t me. Inside me, a me that isn’t me." #JustCantControl #JustCantControl #JustCantControl #JustCantControl #JustCantControl #JustCantControl #JustCantControl #JustCantControl #vixx #hyde #Starlight ST★RLIGHT \^,^/  *^*  °ㅅ° lol.

"There’s someone inside me who isn’t me. Inside me, a me that isn’t me." #JustCantControl #JustCantControl #JustCantControl #JustCantControl #JustCantControl #JustCantControl #JustCantControl #JustCantControl #vixx #hyde #Starlight ST★RLIGHT \^,^/ *^* °ㅅ° lol.